zpět

Ochrana Klientských Prostředků

Chceme, abyste jako drobný klient společnosti ETX Capital měl jistotu, že Vaše prostředky jsou v bezpečí.

Orgán FCA má přísná pravidla, pokrývající naše obchodní chování i finanční (kapitálovou) přiměřenost.

V tomto ohledu jsou zde následující úvahy:

  1. Každá společnost regulovaná úřadem FCA, včetně společnosti ETX Capital, musí vykonávat denní propočty Finančních zdrojů, aby bylo možné zajistit, že společnost má v kteroukoliv dobu dostatečný regulatorní kapitál.
  2. Oddělení prostředků klientů znamená, že společnost umístí prostředky drobných klientů na oddělený účet od vlastních prostředků společnosti. V případě platební neschopnosti společnosti jsou oddělené prostředky klientů nedotčeny a dluhy společnosti nelze hradit z těchto prostředků. Podobné pravidlo platí pro případ, kdy by došlo k přečerpání bankovního účtu společnosti. V tomto případě banka nebude moci použít peníze klientů na snížení přečerpání účtu společnosti do záporného zůstatku. Vezměte prosím do úvahy, že u klientů klasifikovaných jako Profesionální klienti výše uvedené neplatí a takoví klienti riskují, že se stávají nezabezpečeným věřitelem společnosti. Poznámka: Oddělení peněz klientů od peněz společnosti nechrání klienta, pokud banka, která spravuje peníze klienta, upadne do nucené správy.
  3. Koncem každého obchodního dne provedeme potvrzení zůstatku našich oddělených účtů, abychom zajistili, že likvidační hodnota každého účtu klienta k půlnoci toho dne je plně oddělena.
  4. Politikou naší firmy je držet peníze klientů na účtech regulovaných institucí v EU.
  5. Kompenzační plán – V nepravděpodobném případě, kdy by společnost šla do likvidace A ZÁROVEŇ by na bankovním účtu klienta nebyl dostatek prostředků, jsou jednotliví klienti kryti pojištěním v systému FSCS (Financial Services Compensation Scheme). Maximální výplata z fondu FSCS na klienta v případě nucené správy společnosti je 50 000 GBP.