<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Strategie Binárních Opcí


Princip obchodování binárních opcí je sice velice jednoduchý, správně předpovídat budoucí ceny aktiv však rozhodně není snadné. Bez spolehlivé obchodní strategie výrazně stoupá pravděpodobnost, že pro vás tento typ tradingu bude ztrátový. V tomto textu se budeme věnovat některým technikám, které můžete využít a své obchodování díky nim značně zefektivnit.

 • 01

  Trader Sentiment

  Jedním z možných přístupů je pozorovat chování jiných obchodníků na určitém trhu a obchodovat podle toho, zda většina ostatních účastníků trhu očekává růst (jsou v dlouhých pozicích), nebo pokles (jsou v krátkých pozicích) ceny.


  Samozřejmě obchodování postavené na využití „davového chování“ má rovněž značná úskalí. Trader sentiment sice může být užitečným ukazatelem, neexistuje nicméně žádná záruka, že skutečně správně předpoví budoucí pohyb ceny daného aktiva. Rovněž také není neobvyklé, že by většina obchodníků držela pozice v jednom směru - trader sentiment je typicky zhruba 50:50, takže je zpravidla obtížné podle něj jakýkoliv trend odhadnout.

 • 02

  Na co si dát pozor při obchodování binárních opcí

  Veškeré informace týkající se tržního dění analyzujte pokud možno důkladně, nesprávná predikce dopadu té které události na vývoj zvoleného aktiva z důvodu opomenutí některých faktorů totiž vede k vaší ztrátě.


  Začátečníci v obchodování binárních opcí by se měli vyhýbat veškerým stránkám a programům nabízejícím garanci vysoké úspěšnosti obchodů. Samotný princip obchodování binárních opcí je sice velmi jednoduchý, dosáhnout konzistentní ziskovosti ale není snadné a proto se prosím mějte před obdobnými prohlášeními na pozoru.


  Mnozí obchodníci používají pro predikce budoucího tržního vývoje kombinaci fundamentální a technické analýzy. Doporučujeme vyzkoušet si různé z výše uvedených technik (velice vhodný je pro tyto účely demo účet), nabýt s jejich aplikací určité zkušenosti a zjistit, jaká obchodní strategie vám nejvíce vyhovuje.

 • 03

  Předvídání tržních pohybů: Technická analýza

  Existují určité metody, pomocí kterých se obchodníci snaží odhadovat budoucí tržní vývoj a zvyšovat tak své šance na otevírání ziskových pozic. Zdaleka nejoblíbenější z těchto metod jsou technická a fundamentální analýza.


  Technická analýza předvídá tržní pohyby pomocí rozborů zákonitostí historického vývoje cen. Základní myšlenkou je, že chování investorů se často opakuje a proto by pomocí technické analýzy mělo být možné nalézat v cenových grafech určité opakující se vzorce nazývané patterny. Tradeři se snaží tyto patterny využívat a zvyšovat jejich pomocí ziskovost svých obchodů. Technická analýza vychází z předpokladu, že cena určitého aktiva na trhu je obecně odrazem veškerých vnějších informací, které se tohoto aktiva týkají. Obchodníci by nicméně vždy měli mít na paměti, že jakýkoliv minulý tržní vývoj není absolutně zárukou, že se trh bude i v budoucnu chovat obdobným způsobem.

 • 04

  Předvídání tržních pohybů: Fundamentální analýza

  Zatímco tradeři využívající technickou analýzu se snaží identifikovat budoucí trendy pomocí studia historických grafů, zastánci fundamentální analýzy procházejí finanční výkazy a sledují ekonomické i celospolečenské zpravodajství a na základě těchto informací odhadují budoucí vývoj jednotlivých aktiv.


  Informace o dění na finančních trzích i o dalších celospolečenských událostech mohou obchodníkům napomoci profitovat z krátkodobých tržních trendů. Například kurz měny může reagovat na změnu ve složení vlády, přírodní katastrofu, či ekonomickou událost. Ziskové obchody můžete také otevírat na základě přehledu o celkovém ekonomickém dění, o změnách úrokových sazeb, či o zprávách týkajících se produkce, příjmů, zaměstnanosti, HDP, či managementu společností – záleží na tom, které aktivum obchodujete.

Zažádejte si o náš

Zažádejte si o náš